Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

В секция „Добри практики“ са публикувани разказаните истории на участници в проекти по ОПНОИР

Възможно ли е срещата с новите технологии да вдъхнови едно 10-годишно момиче да пише стихове? Може ли допълнителното обучение по български език чрез образователни игри в детската градина да направи първи клас лесен? Как се променя бъдещето на едно дете, когато учители, медиатори и родители работят заедно? И как математиката може да се превърне в любим предмет за учениците? Дали мечтаната работа може да стане реалност след студентска практика в желаната компания? Как могат да бъдат привлечени младите учени да останат в България? По-лесно ли се разбира устройството на автомобилния двигател, ако си го ремонтирал? Това са историите на Мими, на децата от ДГ №6 „Щастливо детство“ в гр. Благоевград, на една петокласничка от Ново село, на учениците в ОУ "Васил Левски" в гр. Белене, на студентите по дигитален маркетинг и информационни технологии във Варна, на екипа на Центъра по Растителна системна биология и биотехнология в Пловдив, на учениците от столичната професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“. И това са само част от историите.

Общото между всички тях е, че са реализирани по проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Историите им бяха разказани в телевизионните репортажи, реализирани в края на 2021 г. в медийната кампания на Управляващия орган да представи лицата на ОПНОИР. Защото проектите, които се изпълняват по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, не са просто цифри и статистика. Числата не могат да разкажат за вложените усилия, за пропуснатите моменти, за променените лични истории. Тях ги разказват хората.

Можете да видите представените истории в секция „Добри практики“ на интернет страницата ни.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“