Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Публикуван е проект РМС за даване на съгласие УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" да сключва административни договори за предоставяне на БФП над определения бюджет по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“

На 5 септември 2019 г. на портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван за обществено обсъждане проект на Решение на МС за даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 да сключва административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на оперативната програма.

 

Бележки и коментари може да се изпращат до 7 октомври 2019 г., включително, на следния ЛИНК.  

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“