Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Заместник-министър Карина Ангелиева: Науката и иновациите са приоритет за страната ни

„Науката и иновациите са неделимо цяло, а икономика, която се основава на знания, има влияние върху цялото общество. Инвестициите в научна инфраструктура и млади изследователи са основен стълб за създаването на глобални екосистеми. България има огромен потенциал и възможности, които трябва да развиваме. За нас е гордост да покажем как използваме структурните фондове, работата на изследователите ни и на водещите ни научни центрове“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на откриването на международната конференция Futuris 2019 на тема “Научноизследователски инфраструктури на бъдещето - синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие“, която се проведе на 10 и 11 декември в Националния дворец на културата в София. Конференцията беше организирана от Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Правителството показа, че науката и иновациите са основен приоритет, като бяха инвестирани повече от 300 милиона лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в ключови за науката области. Осигурихме много възможности и за присъединяването на страната ни към повече международни проекти. Бяха одобрени допълнителни 22 млн. лв. от Националния бюджет за изграждане на научна инфраструктура и участие в международни мрежи и партньорства“, посочи заместник-министърът. По думите ѝ провеждането на подобни форуми е изключително важно, защото дава възможност на младите изследователи да обменят опит. Според нея конференцията може да се нарече интернационална, защото показва синергията в европейските фондове, тъй като инвестициите в научна инфраструктура имат въздействие върху всички региони. Заместник-министър Ангелиева допълни, че МОН полага много усилия и за засилване на връзката между науката и бизнеса. Според нея развитието на Центровете за върхови постижения е съществен компонент и за модернизацията на университетите и учебните им програми.

В рамките на двудневното събитие в НДК се включиха редица лектори от Европейската комисия, водещи научноизследователски консорциуми, университети и научни организации. Беше представена и международната оценка на Пътната карта на научната инфраструктура на България.

Със специална изложба, презентации и видеоматериали бяха представени центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, които бяха стартирани през 2018 г. с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“