Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Близо 388 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 31 август 2020 г.

387 784 759,71 лв., което представлява 31,26 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са сертифицирани към края на месец август 2020 г.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към 31 август 2020 г., верифицираните средства отчитат ръст от над 6,6 млн. лв. спрямо предходния месец и са в размер на 397 783 318,68 лв. или 32,07 % от бюджета на програмата. Реално изплатените средства за същия период са в размер на 570 373 104,24 лв. (45,98 %). Договорените средства до края на месец август са 1 148 219 570,87 лв. или 92,57 %.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР към 31.08.2020 г.

 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“