Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Interreg Europe организира онлайн семинар за сътрудничеството между университетите и индустрията

Платформaтa за обучение в политиката на програмата на ЕК Интеррег Европа (Interreg Europe) организира на 11 март 2021 г. онлайн семинар, насочен към сътрудничеството между университетите и индустрията. Участниците в събитието ще се запознаят с политиките за насърчаване на трансфера на технологии между университетите и бизнеса в регионалните иновационни екосистеми чрез финансови, регулаторни и меки политики. Сред темите, които ще бъдат дискутирани, са публично-частното партньорство за сътрудничество между университетите и индустрията, планирането и трансфера на знания.

Програмата предвижда и представяне на добрите практики на Interreg Europe: MISTER-LAB в Италия и План за трансфер на знания между университетите и бизнеса в Испания.

След края на семинара, участниците ще имат възможност за индивидуални 10-минутни срещи за обсъждане на конкретни казуси с лекторите.

Програма на семинара

Регистрация за участие

Към новината на Interreg Europe

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“