НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Регионалнa структура на ИА ОПНОИР

Благоевград

Цветелина Кирова
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

2700 Благоевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 17, 
сграда на бившия Регионален педагогически център 

email: c.popova@mon.bg
телефон: майчинство

Бургас

Магда Москова
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

8000 Бургас, ул. „Гладстон“ № 150, ет. 3, ст. 36 
в сградата на РИО - Бургас 

email: m.moskova@mon.bg
телефон: 0888 763 305

Варна

Катя Матеева
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

9000 Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 32 

email: k.mateeva@mon.bg
телефон: 0882 101 238

 

Диляна Танова-Димова
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

9000 Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 32 

email: d.tanova@mon.bg
телефон: 0889 649 306

 

Велико Търново

Даниела Ванкова
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

5000 Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1, ет. 1

email: d.vankova@mon.bg
телефон: 062 616 323

Враца

Атанас Парахулев 
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

3000 Враца, ул. „Софроний Врачански“ № 6 

email: a.parahulev@mon.bg
телефон: 0889 383 870 

Кърджали

Янко Радков
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

6600 Кърджали, ул. „Миньорска“ № 1 

email: ia.radkov@mon.bg
телефон: 0882 101 236

Кюстендил

Магдалена Аткова
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

2500 Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 55, ет. 6, ст. 3 

email: m.atkova@mon.bg
телефон: 0889 996 692

Ловеч

Илиян Томов
старши експерт, отдел„Техническа верификация” 

5500 Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, ет. 11, ст.1113 

email: i.tomov@mon.bg
телефон: 0884 101 456 

 

Радосвета Кочева
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

5500 Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, ет. 11, ст.1113 

email: radosveta.dimitrova@mon.bg
телефон: 0888 011 439 

Плевен

Емилия Николова
старши експерт, отдел „Техническа верификация”

5800 Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 23, ет. 3 
в сградата на РИО - Плевен

email: emi.nikolova@mon.bg
телефон: 0888 572 826

Пловдив

Валерия Нинова

старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

4000 Пловдив, ул. „Гладстон“ № 70, ет. 1 
в сградата на Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев" 

email: v.ninova@mon.bg
телефон: 0882 101 239

Русе

Наталия Тодорова
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

7000 Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, ет. 7 
в сградата на РИО - Русе 

email: n.mineva@mon.bg
телефон: 0886 731 025

Стара Загора

Лазар Парасков
старши експерт, отдел „Техническа верификация”  

6000 Стара Загора, ул. „Барейро“ № 9, ет. 4 

email: l.paraskov@mon.bg
телефон: 0884 101 454

Шумен

Иван Иванов
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

9700 Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 68 

email: ivan.ivanov@mon.bg
телефон: 0889 952 286

Ямбол

Юри Паликов
старши експерт, отдел „Техническа верификация” 

8600 Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 6 

email: j.palikov@mon.bg
телефон: 0882 101 235

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре