2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Официално откриване на кампус "Судентски град" по Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

На 16 май 2022 г. ще се състои тържественото откриване на кампус „Студентски град“ по Проект BG05M2ОP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, който се намира на територията на Техническия университет, София (ул. „Росарио“ №1, блок 8). Събитието включва церемония „Рязане на лента“ от 10.30 часа и Ден на отворените врати от 13.30 ч.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“