Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Посещение на президента Румен Радев в Центърa за компетентност КВАЗАР, изграден с финансови средства по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

На 8 март 2022 г. президентът Румен Радев посети Института по роботика на Българската академия на науките и разгледа изградения по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” Център за компетентност „Квантови комуникации и интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ – КВАЗАР. Държавният глава заяви, че е убеден в бъдещето на специализираното научно звено, което обединява над 15 научноизследователски лаборатории и 70 специалисти и приветства подхода да бъде развита активната връзка между науката, бизнеса и образованието.

В рамките на посещението беше представена дейността на Центъра, разработваните от него системи, както и Националния план на България за квантова комуникационна инфраструктура.

Източници на информацията: https://m.president.bg/bg/ и http://www.news-quasar.bg/.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“