Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Близо 706 млн. лева са изплатените средства по ОПНОИР към 31 март 2021 г.

705 917 631,02 лв. от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) са изплатени към края на месец март 2021 г., като ръстът спрямо месец февруари 2021 г. е от над 34 млн. лв. От тях близо 22 млн. лева са авансово изплатените средства по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансирането за който е осигурено по Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на ОПНОИР по линия на REACT-EU.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОПНОИР към 31 март 2021 г. отчитат ръст от близо 17 млн. лв. и на верифицираните средства спрямо предходния месец и са в размер на 534 831 418,97 лв. Договорените средства към същия период са 1 276 043 892,57 лв., а сертифицираните са 492 032 292,49 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.03.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“