Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 530 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 30 април 2021 г.

531 460 469,78 лв., което представлява 39,37 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са сертифицирани към края на месец април 2021 г., като ръстът спрямо месец март 2021 г. е от над 39 млн. лв.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОПНОИР към 30 април 2021 г. отчитат ръст от близо 17 млн. лв. и на изплатените средства спрямо предходния месец и са в размер на 722 862 519,07 лв. (53,55 %). Верифицираните средства към същия период са 538 475 841,95 лв., а договорените са 1 274 359 302,82 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 30.04.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“