Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Открита e обновена сграда, в която се намират 20 научни лаборатории на Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

На 29.05.2021 г. филиал Пловдив на Техническия университет - София тържествено откри реставрираната и обновена сграда на бившия девически колеж „Свети Йосиф“, в която са разположени 20 научни лаборатории на Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", оборудвани с апаратура на обща стойност 2 883 141 лв. Новозакупеното оборудване ще позволи реализирането на научни и научно-приложни изследвания на учени от партньорските организации, включително за нуждите на бизнеса, както и създаване на устойчив модел за прилагане на модерни практики в обучението на студенти и докторанти.

Реставрацията на сградата стартира през 2019 година, а средствата за ремонтните дейности в размер на 2 652 645 лв. са от проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На откриването присъства и еврокомисарят за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Тя поздрави създателите на Центъра за компетентност, подчертавайки, че „Центърът за компетентност стъпва на три здрави основи: първата е партньорството и полезните взаимодействия, създадени при осъществяване на проекта; втората основа са младите инженерни таланти, които могат точно тук да намерят мястото си в живота, третата основа е приложимост на идеите и на разработените научни продукти и услуги, които могат да направят средата ни за живот по-добра“.

Проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" обединява 7 партньора и е на стойност 23 569 719,17 лв. Основната дейност, залегнала в проекта, е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Повече за проекта

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“