Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Министерството на образованието и науката (МОН) беше отличено като финалист за най-добър проект в публичния сектор на първите PMI награди в България

Проектът на МОН е за изграждане на облачна среда и внедряване на система за управление на идентичността и обхваща създаването на националните електронни профили за учениците и учителите. Дейностите са част от мащабния проект за дигитална трансформация на образованието “Образование за утрешния ден”, на стойност 104 959 178 лева, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Благодарение на него стана възможно дистанционното обучение по време на пандемията oт COVID-19.

Изградената система от индивидуални акаунти предоставя достъп до най-големите образователни платформи, без да е необходима регистрация. Виртуалните класни стаи също се създават автоматично.

Всеки електронен профил е персонален и уникален. Учениците ще използват профилите си през цялото време на своето обучение, като чрез тях ще могат да достигат до всички необходими материали и ресурси. По същия начин преподавателите ще имат достъп до тях, независимо в кое училище работят.

Разработената платформа обединява 1,3 млн. потребители в училища и детски градини. Осигурени са над 1 млн. виртуални класни стаи.

Конкурсът Bulgarian Project Management Awards 2021 г. беше организиран от българския клон на международния Институт за управление на проекти (PMI Bulgaria Chapter). В надпреварата участваха 44 проекта на 33 организации от публичния и частния сектор.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“