Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Първа копка на новата сграда на Софийския университет по проект УНИТе

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ започна на 7 юли 2021 г. изграждането на централната сграда на Центъра за върхови постижения УНИТе в приоритетна област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков, кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова и ръководителят на проекта проф. Красен Стефанов направиха първа копка на новия научноизследователски комплекс.

Проектът се финансира по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, и е на стойност близо 30 млн. лв. От тях за строително-монтажни работи на Центъра за върхови постижения в София са близо 6.6 млн. лв.

По проекта УНИТе, който трябва да завърши в края на 2023 г., си партнират Софийският университет, Техническият университет – София, университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ (Бургас), Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“.

Новият научен комплекс ще се намира в съседство на Факултета по математика и информатика на СУ. В непосредствена близост ще бъдат построени сградите на още два центъра -  Център за компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ – Clean & Circle и Център за върхови постижения „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE), финансирани също по ОПНОИР.

Министър Денков посочи, че едно запустяло място от десетки години има шанс след две-три години да се превърне в център на науката в областта на математиката и информационните технологии не само в София, а и в България. "Количественото натрупване води до качествени изменения. Надявам се, че натрупването на институти на това място ще изведе СУ и българските висши училища на друго качествено ниво на европейската сцена. Трябва да успеем да привлечем още млади изследователи, защото институтите не са сградите, а са учените, които работят в тях. Трябва да привлечем и учени от чужбина. Тези сгради не трябва да останат с огради между тях, а да заработят заедно. Те трябва да се превърнат в общ комплекс от научни институти, в който са обединени усилията на Софийския университет и БАН. Ако това се случи, София и България ще изглеждат по съвсем различен начин на картата на науката. И това вече не е мечта, а план за действие“, каза още по време на официалната церемония проф. Денков.

Това е най-амбициозният проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" в областта на ИКТ и се отличава от другите проекти, защото цели да създаде разпределена научна инфраструктура, каза проф. Красен Стефанов. Тази инфраструктура ще обхване цялата страна, като освен в Софийския университет, подобни институти ще бъдат изградени в Техническия университет в София, в Бургас, Русе и в Шумен. Проектът е мултидисциплинарен, защото в него се използват съвременните методи в математиката, информатиката и ИТ за реализация на важни приложения за бизнеса и обществото.

В новия научноизследователски център ще има лаборатории за Интернет на нещата (IoT), „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др. Ще бъде създаден и дигитален иновационен хъб.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“