Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 591 млн. лева са верифицираните средства по ОПНОИР към 30 юни 2021 г.

591 268 151,39 лв., което представлява 43,80% от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са верифицирани към 30 юни 2021 г. Ръстът спрямо месец май е от над 45,5 млн. лв.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР отчитат ръст от над 24 млн. лв. и при изплатените средства към края на месец юни 2021 г. - 749 535 585,35 лв. (55,52%) спрямо 725 183 159,79 лв. (53,72%) месец по-рано. Договорените средства към 30 юни 2021 г. са 1 275 322 079,01 лв., а сертифицираните са 531 460 469,78 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 30.06.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“