Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИА ОП НОИР

Този профил на купувача съдържа информация за обществените поръчки, проведени до въвеждането на централизираната електронна платформа.
Актуалният профил на купувача на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е на следния линк: https://app.eop.bg/buyer/2514.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“