Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министерството на образованието и науката. Изпълнителната агенция се управлява от изпълнителен директор, като управленската структура обхваща още заместник изпълнителен директор и главен секретар. Структурата включва една главна дирекция „Верификация“ с два отдела – „Техническа верификация“ и „Финансова верификация“ и пет дирекции – „Управление на риска и контрол“, „Програмиране, наблюдение и оценка“, „Подбор на проекти и договаряне“,  „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ (с два отдела „Счетоводство и плащания на оперативната програма“ и „Счетоводство и плащания на изпълнителната агенция“) и „Администрация и управление“.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“