Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Програма за образование“ 
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С 
  за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Техническа верификация“ в главна дирекция „Верификация“ 1 щатна бройка

   

  Прочетете повече »
 • ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ

  Изпълнителна агенция „Програма за образование" обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
  за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Администрация и управление“ - 1 щатна бройка

   

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С 
  за длъжността "главен експерт" в дирекция „Управление на риска и контрол“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  – 1 щатна бройка.

  Прочетете повече »
 • ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

  Прочетете повече »

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“