Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

 • ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ

  Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Управление на риска и контрол“ 

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С 
  за длъжността "старши експерт" в дирекция „Администрация и управление“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  – 1 щатна бройка.

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
  за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  – 1 щатна бройка.

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
  за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  – 1 щатна бройка.
   

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С 
  за длъжността "старши експерт" в дирекция „Администрация и управление“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  – 1 щатна бройка.

  Прочетете повече »

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“