2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Профил на купувача на ИАПО в ЦАИС ЕОП

Актуалният профил на купувача на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е на следния линк: https://app.eop.bg/buyer/2514.

9001 2

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“