Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Краен срок за бележки, становища и предложения по проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. - обществена консултация

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. се провежда обществена консултация по проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. Документите са публикувани на Портала за обществени консултации, където могат да се дават бележки, становища и предложения по проекта на документ: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6179 до 09.08.2021 включително.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“