2020-05-27 - Бюджет 2020-05-26 - АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ 2020-05-26 - Our mission 2020-05-26 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Стартираха ремонтните дейности по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

На 26 юни 2019 г. в трети корпус на Техническия университет-София, филиал Пловдив, се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира ремонт и преустройство на част от съществуваща сграда по проект Център за компетентност (ЦК) „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ с водещ партньор Техническият университет – Габрово.

Официални гости на церемонията бяха инж. Иван Тотев, кмет на община Пловдив, г-жа Стефка Малиновска, главен директор на ГД „Верификация“ в ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и г-жа Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката.

За нуждите на ЦК "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" ще се ползват 3 645 кв. м. от сградата, заемаща трети корпус на Технически университет-София, филиал Пловдив, която е със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж.

Ремонтно-възстановителните работи по покрива и фасадата на сградата и вътрешните пространства са на обща стойност 2 223 300, 80 лв. След ремонтните дейности ще се обособят 20 лабораторни помещения, зала за обучение, зала за конференции, помещения за научно-информационно звено и офис за партньорските организации, заедно с прилежащите общи части, санитарни възли, стълбища и коридори.

Лабораторните комплекси са предназначени за извършване на научни изследвания и приложни услуги, като разработки на продукти и технологии, изпитания, калибриране и контрол в следните области: „Компютърни технологии и електроника“; „Разпределени системи и интелигентни сензорни мрежи в мехатрониката“; „Роботика и интелигентни системи за автоматизация“; „Интелигентни мехатронни системи в транспортните средства и индустрията“; „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“; „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“ и „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“.

Основните дейности на проекта предвиждат извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Проект „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ се финансира с общ бюджет от 23,6 млн. лв. от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“