2020-05-27 - Бюджет 2020-05-26 - АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ 2020-05-26 - Our mission 2020-05-26 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

73,23% от бюджета на ОП НОИР са договорени към 30 септември 2019 г.

Над 931 млн. лева, което представлява 73,23 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са договорени към края на месец септември 2019 г. Спрямо 31 май 2017 г. размерът на договорените средства е нараснал три пъти.

Изплатените средства до края на септември 2019 г. са в размер на 387 652 504,73 лв., което е 30,49 % от бюджета на програмата. Верифицираните средства за същия период са 258 328 192,90 лв. или 20,32 %, а сертифицираните средства са 226 906 658,51 лв. или 17,85 %. Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОПНОИР отчитат ръст от почти 7 пъти при изплатените средства спрямо 31 май 2017 г. и над 11 пъти при верифицираните.

По четирите приоритетни оси на оперативната програма са в процес на изпълнение 218 договора. 

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в презентацията.

Управляващият орган на ОП НОИР ще публикува регулярно информация за постигнатия напредък в изпълнението на програмата.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“