Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Публикувани са указания към бенефициентите по ПО 1 относно документите, които следва да се въвеждат в ИСУН 2020 при отчитане на дейности по строителство/модернизация

Във връзка с необходимостта от прилагане в ИСУН 2020 на доказателствен материал относно изпълнението на дейности за проектиране, строителство/инженеринг, осъществяване на строителен и авторски надзор, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ публикува указания към бенефициентите по ос 1 относно документите, които следва да се въвеждат в ИСУН 2020 при отчитане на договори за проектиране, строителство/инженеринг, осъществяване на строителен надзор и осъществяване на авторски надзор („строително досие“).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“